Beslenme kadar psikolojide hamilelik döneminde bebeğiniz için çok önemlidir, bu yazımızda bu konu ile alakalı sizi bilgilendirmeye çalıştık...

Anne karnında bebeği etkileyen birçok faktör söz konusudur. Annenin gebelik süresince beslenmesi kadar annenin içinde bulunduğu duygusal durum ve yaşadığı olaylara verdiği tepkiler de üst düzeyde bebeğe ve gelişimine etkide bulunur. Anne bu süreçte kendini kötü hissettirecek, kaygılandıracak, çökkünlüğe neden olacak olaylar, kişiler ve durumlardan olabildiğince uzak durmalıdır.

Annenin Ruh Hali Bebeği Nasıl Etkiler?

Bebeğin gelişiminde önemli bir geçiş dönemi 8. haftadan sonra embriyo döneminden fetüs dönemine geçiştir. Fetüs evresiyle birlikte bebeğin iç organları ve duyu organları gelişmeye başlar. Özellikle 4. aydan sonra annenin tüm davranışları, hisleri, çevresindeki konuşmaları, dinlenilen müzik bebeği yoğun olarak etkisi altına alır. Bebek anne karnında annesinin duygu durumuna göre şekil aldığı da çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur.

Annenin korku yaratan, kaygı hissettiği ya da yoğun fiziksel zararlara uğradığı durumlarda bebek de kendisini koruma pozisyonuna getirmektedir. Annenin ruhen neşeli ve açık olduğu durumlarda ise bebeğin hareketlendiği, neşeli hareketler sergilendiği gözlenmiştir. Anne karnında sürekli olarak stres altında kalan bir bebeğin hem fiziksel gelişimi hem de psikolojik gelişimi ciddi zararlar görmektedir. Bu çocukların doğduktan sonraki yaşamlarında da böyle bir durumla karşılaşmaları önemli bir risk faktörü içermektedir.

Anne ve bebeğin 9 ay 10 gün boyunca bütünleşip birlikte yaşadıkları göz önüne alındığında anne kendisini etkileyecek her türlü stres faktöründen uzak kalmaya çalışmalıdır.

Annenin Hamileliğe Bakışı ve Çocuk

​​​​​​Hamileliğin istenmeden ortaya çıkmış olması ya da annenin çocuk istememesi durumu annenin bebeğe bakışını olumsuz etkileyeceğinden bu durum önce annenin psikolojisini daha sonra da bebeğin psikolojisini derinden etkileyen izler bırakacaktır. İstenmeyen hamilelik istemeyen çocuk durumunu doğuracak bu da ilerde ihmal edilen ya da reddedilen çocuklara yol açacaktır.

Anne ve Bebeğin Sağlıklı Psikolojisi İçin Neler Yapılabilir?

  • Anne hamilelik sürecini önemseyerek bebeğin ve kendisinin hem fiziksel ihtiyaçlarını hem de hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
  • Anne yoğun fiziksel yorgunluğa neden olacak iş ve eylemlerden uzak durmalı, stresör faktörlerini en aza indirgemelidir.
  • Anne kadar baba faktörü de önemlidir. Babanın anneye davranış biçimi ve iletişim tarzı anne psikolojisi ve bebek gelişimi için önem taşır.
  • Annenin rahatlatıcı müzikler dinlemesi çocuk için de değer taşır.
  • Hamileliğin özellikle 4. ile 6. ayları arası çocuğun duygusal gelişimi için kritik dönemdir.

İçeriğini Belirle! (en fazla 3 tepki verebilirsin)